Wydział Duszpasterstwa Ogólnego

Kurii Diecezjalnej w Zamościu


       

   

Program 2007/2008


Program duszpasterski na rok 2007/2008

Bądźmy uczniami Chrystusa – to hasło programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na nowy rok duszpasterski. Ma ono uświadamiać na nowo wiernym – nie tylko ludziom świeckim, ale i kapłanom, siostrom zakonnym, biskupom – że najpierw trzeba się stać uczniem Jezusa, by następnie być Jego apostołem.

Być uczniem Chrystusa w rodzinie, w pracy zawodowej, w posłudze miłosierdzia, w życiu społecznym, być uczniem Chrystusa Najwyższego Kapłana – takie tematy podkreśla opracowany przez Komisję Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski program na kolejny rok duszpasterski. Będzie on realizowany od 2 grudnia 2007, czyli I Niedzieli Adwentu, wraz z którą w Kościele katolickim następuje nowy rok pracy duszpasterskiej.

Nowy temat duszpasterski jest logiczną konsekwencją tematu realizowanego w roku liturgicznym, który właśnie się kończy – „Przypatrzmy się powołaniu naszemu”. Człowiek, który ma świadomość umiłowania, wybrania i powołania przez Boga, powinien iść krok dalej - stawać się uczniem Chrystusa. W gruncie rzeczy główną trudnością każdego programu duszpasterskiego jest odpowiedź na pytanie: w jaki sposób przekształcić naszą religijność w żywą wiarę, czyli pomóc każdemu z nas wejść w głęboką, osobistą relację z Chrystusem – tak sens opracowywania kolejnych programów tłumaczy abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP. W sposób szczególny słowa te dotyczą tegorocznego programu.

Co to znaczy być uczniem Chrystusa? Uczeń Chrystusa winien być zasłuchany w Jego Słowo, winien mieć duchowość biblijną. Program duszpasterski proponuje dostrzeżenie narzędzia, jakie Kościół w Polsce posiada od niedawna. Chodzi o „Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II”. Jest to zachęta dla każdego wiernego do lektury i wsłuchania się w Boże Słowo. Staje się to nad wyraz istotne w roku 2008, w którym odbędzie się w październiku Synod o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła, zwołany przez papieża Benedykta XVI. Warto podkreślić, że w związku z tym spotkaniem do kolejnych numerów tygodnika „Niedziela” już teraz dołączane są kolejne księgi Pisma Świętego, a od najnowszego numeru także wersje audio Ewangelii. Z pewnością są to konkretne pomoce także do realizacji programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce. Sam program zawiera też propozycje homilii związanych z różnymi aspektami stawania się uczniem Chrystusa.

Realizacja tegorocznego programu duszpasterskiego opiera się na fragmencie z Ewangelii św. Łukasza: Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa (Łk 9, 23-24). Do programu duszpasterskiego został dołączony mały krzyż. Jest on szczególny: nie ma haczyka, by zawiesić go na ścianie czy dziurki, by mógł zawisnąć na szyi. Ma trochę dziwny kształt, jakby wzór jego powstał z miękkiej gliny ściskanej w dłoni. Jest to krzyż ręczny, przeznaczony do tego, by brać go do ręki. Ma on być inspiracją do konkretnych projektów duszpasterskich w parafii, np. przyjęcia krzyża przez chorych w czasie odwiedzin chorego przez kapłana, może być wręczony osobom, które zgłaszają pogrzeb, by z krzyżem w ręku modliły się za zmarłych, może być wykorzystany podczas nabożeństw Wielkiego Postu.

Drugi fragment, który stał się osnową programu duszpasterskiego pochodzi z Ewangelii św. Mateusza: Idźcie więc i czyńcie uczniów wśród wszystkich narodów (Mt 28, 19a przekład ekumeniczny). Program chce motywować kapłanów do zmiany mentalności duszpasterskiej, by z kapłanów obsługujących wiernych, stawali się coraz bardziej formatorami uczniów. Wskazuje też na aktywizację laikatu, potrzebę duszpasterskiej troski o nauczycieli i opiekę nad polską emigracją. Docenia wkład ruchów i stowarzyszeń katolickich w dzieło formowania uczniów Chrystusa, zachęcając równocześnie duszpasterzy do współpracy z tymi środowiskami w parafiach.

Program duszpasterski na lata 2007/2008 Bądźmy uczniami Chrystusa jest częścią programu duszpasterskiego Kościoła katolickiego w Polsce na lata 2006-2010 pod hasłem Kościół niosący Ewangelię nadziei. Do końca tego pięcioletniego planu pozostaną jeszcze dwa tematy: Otoczmy troską życie – 2008/2009 oraz: Bądźmy świadkami Miłości – 2009/2010.

źródło: http://episkopat.pl/kosciol/kosciol_w_polsce/program_duszpasterski/4471.1,Program_duszpasterski_na_rok_2007_2008.html
pawelm
2014-03-15

 
ADORACJE
Wczoraj: Siostry Najświętszego Imienia Jezsus - Zamość
Dziś: Siostry Służebniczki NMP - Tomaszów Lubelski
Jutro: Siostry Służebniczki NMP - Tomaszów Lubelski
 
WYDARZENIA
2018
26
stycznia
XVIII Dzień Islamu
2018
27
stycznia
XII Otwarty Turniej Tenisa Stołowego dla LSO i kapłanów
2018
02
lutego
Światowy Dzień Życia Konsekrowanego
2018
03
lutego
Święto patronalne zamojskich
2018
10
lutego
Spotkanie Kolędników Misyjnych w Buśnie
2018
11
lutego
XXVII Światowy Dzień Chorego
2018
11
lutego
51. Tydzień modlitw o trzeźwość narodu
SALA DZIEKAŃSKA
Styczen 2018
NDPNTWSRCZPTSO
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

FORMULARZ REZERWACJI
 
POLECAMY

Światowe Dni Młodzieży

Pielgrzymki ICHTIS

Exodus Młodych

Jerycho Różańcowe

Zespół ds. Nowej Ewangelizacji

Rada ds. Powołań

Zamojska Szkoła Ewangelizacji

Referat Duszpasterstwa Rodzin

Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich

 
 
 
© Copyright 2014-2017 · MPawel · All Rights Reserved · Odwiedziło juz nas 909962 gości 1 on-line.